top of page

סדרת מפגשים שעניינה הכנה לקראת חיים משותפים בזוגיות נרקמת והולכת
 

 • ללמוד תקשורת - שיח של הקשבה, דיבור ושיתוף מנקודת המבט של החוויה האישית
   

 • היכרות פנימית הדדית - נדמה לנו שאנו מכירים היטב את הצד השני.. אבל.. זה לא בדיוק כך. יש מקום להעמקת ההיכרות לקראת החיים המשותפים. 
   

 • איך להתארגן ולהגיע להסכמה על חיי היומיום? 

  לעיתים שאלות ׳פשוטות׳ כגון סידור הבית, השקפות עולם, תפיסות שונות, תכנון זמן משותף, תחומי עניין ועוד - מבקשות את תשומת הלב של שנינו על מנת לבנות בית איתן, חי ופעיל. 

   

 • התמודדות עם קונפליקטים - ללמוד לנהל את המחלוקות המתגלעות באופן טבעי בין בני אדם, וגם בתוך הקשר הזוגי.
   

 • הקשר הזוגי המתהווה כמצע צמיחה לעתיד - אנו לא מתמקדים רק בהווה, אלא גם מביטים קדימה לתמונת הקשר העתידי שלנו. 
   

 • ועוד. 

bottom of page