top of page
7701e0dc-26f9-4d2b-8e0c-fc1fe89b14f6_edi
מפגשים אישיים בקליניקה ומרחוק

דרכי הטיפול

ידע המבוסס על שילוב שיצרתי במהלך השנים בין ידע האדם מתוך היהדות והקבלה יחד עם ידע אדם מתוך מדע הרוח (אנתרופוסופיה) והחוקים הביוגרפיים של התפתחות האדם, וכלים נוספים

 • מדע הרוח (אנתרופוסופיה) מביא ידע מהותי ליישום יומיומי בחיים, הקשור להתפתחות האדם, מסלולו האישי והחיבור עם הסובבים אותו ועם העולם, במסגרת הקשר אדם-עולם, עולם-אדם.
   

 • ידע מהותי זה כולל גם את החוקיות הביוגרפית של התפתחות החיים האנושיים, וכך לומד האדם על עצמו ועל נתיבו באופן מעמיק ונגיש, תוך התבוננות על אירועי חייו והמשמעות הנלווית אליהם.
   

 • חוקי ההתפתחות הללו מופיעים גם בתורת האר״י, באופן שונה, ואני מוצאת שהחיבור בין הנתיבים השונים מאפשר עושר פנימי התפתחותי רב לאדם המבקש להכיר את ייעודו בחיים, את עצמו, את זולתו ואת הקשר שלו עם העולם. 
   

 • בנוסף, הידיעה העצמית דרך חקר והכרת הביוגרפיה מהווה נדבך משמעותי בהכרת האדם את כוחותיו היוצרים הפנימיים, העולים מתוך רובד רוחי וקשורים בו.
   

 • בתהליך זה מתרחשת הכרת כוחו של האני האנושי המודע-לעצמו לבסס תודעה ערה ביחס לכוחות השונים הפועלים בנפש, על מנת לבסס חופש פנימי וחיצוני, תגובות מתוך בחירה והכרה מוסרית-אישית העולה מתוך פנימיותו של האדם. 

תרפיית רגרסיה HRT - Holographic Regression Therapy
 

 • התרפיה ברגרסיה, כשמה כן היא, מטרתה חיבור למטרות עבר מנקודת הזמן של ההווה, על מנת לפתח הכרה חדשה, תודעתית ופנימית, לכיוון העתיד;
   

 • כיוצא בכך עוזרת התרפיה ברגרסיה לקבל נקודת ראייה רחבה יותר בנקודות משמעותיות בחייו של האדם, לרבות ביחס לשאלות הקשורות לייעודו ולנתיבו בחיים האלו.

קונסטלציה משפחתית ברט הלינגר    Bert Hellinger - Family Constellations

 • דרך עבודה ייחודית, עדינה ורבת-עוצמה לריפוי פצעים פנימיים קדומים, שעימם הגענו הנה ו/או שהתהוו בתוכנו בשל אירועים שונים בחיינו במהלך השנים.
   

 • עבודת למידה חווייתית של הדינאמיקה המתרחשת במערכות יחסים שונות בחייו הפרטיים של האדם.
   

 • האירועים האישיים ומערכות היחסים כגשר המוביל את האדם בענווה לחיבור עם מה שמעבר לו, דבר הפותח מרחב לתובנות חדשות ולמבט מחזק על חייו.

עבודת ״אני הנני״ עם תמונות פנימיות ופיתוח אקטיביות חשיבתית, בשילוב שיטת המדיטציה הדיאלוגית של ארמן טואגו

 • התמונות הפנימיות העולות בתודעה הרוחית של הישות האנושית הינן בסיס ללמידה עצמית ולשינוי לשם יצירת התבוננות חדשה ופיתוח ערוץ לחירות פנימית;
   

 • מאחר שהתודעה האנושית חושבת בין היתר בתמונות, אנו לומדים כאן לעבוד עם תמונות אלו, להבינן, ללמוד מהן, להפיק מהן את המיטב, ולהכיר עצמנו דרכן;
   

 • בכך נוצר תהליך של בריאה-מחדש המתהווה תדיר, התורמת לשחרור מתבניות-עבר ומחרדות-עתיד.

מיינדפולנס (Mindfulness), מדיטציה והתבוננות, תנועה אותנטית (Authentic Movement)

 • תרגול התודעה במטרה להביא לחוויה שהיא מעבר לחוויית המחשבות "הרגילות", ולחיבור להתבוננות בנקודת הזמן הנוכחית.
   

 • התבוננות על המחשבות שמייצרת הנפש באופן טבעי, וכיצד לעבוד עם תוכן המחשבות האלו 
   

 • תנועה אותנטית במרחב – Authentic Movement - כמאפשרת חידוד ההקשבה העצמית וההקשבה לאחר, הן בתפקיד המתנועע והן בתפקיד הצופה.
   

 • המודעות לנשימה ולמתרחש בגוף הינה הבסיס הראשוני לפיתוח תודעת בחירה וחופש פנימיים;

 • למידת הגוף כ'קרקע' בסיסית ברגע ההווה הנתון.

עבודה זוגית מודעת על בסיס תורת היהדות והקבלה, ועל מדע הרוח - ובין היתר בשילוב שיטת האימאגו וערוצי גישור

 • האתגרים החדשים הנדרשים בזמננו לישם יצירת צמיחה משותפת בחיי הזוגיות - ההימצאות בתהליך שינוי מתודעת ״ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך״ אל תודעה חדשה, בה  פועלים שני יחידים, אשר לומדים לשתף פעולה מתוך נכונות ורצון, מתוך ההכרה כי הינם בני-ברית, ומתוך היותם שני אינדיבידואלים שונים ״בגובה העיניים״.
   

 • פיתוח תקשורת הדדית שעיקרה הוא שיח, הכולל בתוכו דיבור אישי, הקשבה והכרת העצמי והאחר.
   

 • הפן הרוחני של הזוגיות המודרנית.
   

 • אחת השיטות בנושא זה היא שיטת האימאגו – Imago - שפותחה על ידי ד"ר הארוויל הנדריקס, הינה דרך בעלת תרומה מהותית לטיפוח תקשורת בין זוגית, ביטוי עצמי, ראיית צרכי הזולת, וחיבור בין בני זוג.
   

 • גישור הינו כלי הגישור נועד לעזור בפתרון קונפליקטים וביישוב סכסוכים בתחומים שונים, על בסיס יכולת האדם להגיע לתובנות ולתנועה חדשה ביחס לאותו קונפליקט.

ידע המבוסס על שיטת ד"ר נאדר בוטו
 

 • ד"ר נאדר בוטו פיתח את דרכו על מנת לחבר בין ידע מתורות המזרח לבין ריפוי מערבי.
   

 • כאשר אנו חווים קשיים רגשיים ואחרים בחיינו, יש בכך כדי להשפיע ישירות גם על מצבנו האנרגטי-פיזי.
   

 • גם בדרך זו ניתן לברר את הקשר בין המשבר הנפשי-רגשי שאדם עובר לבין איבר ספציפי בגוף הפיזי.

bottom of page