top of page

להרשמה
שילחו מייל כאן בציון פרטיכם 

תמונת לוגו של האתר

להיות אדם מודע - ייחודו, חיזוקו וטיפוחו של האני הגבוה 

חיזוק פנימי ופיתוח דרכים חדשות לחיי היומיום לדיוק מטרה, ייעוד, הכרה עצמית ושינוי מיטיב במערכות יחסים


על בסיס הספר ״כיצד קונים דעת העולמות   העליונים״ מאת ר׳ שטיינר ומקורות נוספים

האני האנושי הוא המקור שדרכו אנו מחוללים שינויים ותנועה בחיינו.

הוא המקור לפעילות האדם, המבחין אותו מיתר הברואים. 

 

הוא ייחודי אך ורק לבני האנוש, ביכולת שניתנה לנו להתבונן בעצמנו, לחשוב לעומק וליצור מתוך בחירה, לפעול מתוך מודעות, להכיר את הייעוד שלנו ולממשו, לקבל החלטות, לשקול שיקולים, לפעול מתוך כוונה, ועוד.

 

לכל אדם האני הייחודי שלו, ואין אני אחד דומה לאני של אדם אחר, כשם שטביעת האצבע מאדם לאדם שונה לגמרי, וכשם שפניו של אדם שונים מפנים של אדם אחר.

כאשר האני של האדם מאוזן, פעיל וחיוני - יש בכך כדי להשפיע על כל מהות חייו, החל מהפרטים הקטנים ביותר ביומיום ועד החלטות יותר מורכבות, גם בתוך תהליכים עמוקים, מערכות יחסים איתן הוא בא במגע, הן לטווח קצר ופרקטי והן לטווח ארוך..

לפיכך חיזוק האני, הבנתו, חקר מניעיו, וטיפוחו של האני של כל אדם בייחודו האישי והאופייני-לו בלבד - הם אבני דרך מהותיות וחשובות במסלולו ההתפתחותי בעולם.

 

סדרת המפגשים בנושא זה מכוונת לכך, והיא מבוססת על ספר העבודה הפנימית ״כיצד קונים דעת העולמות העליונים״ מאת ר׳ שטיינר וטקסטים נוספים.

נלמד על מהותו ונרכוש כלים על מנת לפנות לו את הבמה. לשם כך ניעזר בטקסטים וכלים פרקטיים על בסיס ידע רוחני ויישומו מתוך היהדות, מדע-הרוח (אנתרופוסופיה), מיינדפולנס, פילוסופיה, פסיכולוגיה ועוד. 

להרשמה 

שילחו מייל כאן בציון פרטיכם 

על עצמי

מאז ילדותי התעניינתי בנפש האדם, ברוחו ובהתפתחותו.

עם בגרותי התחלתי בחיפוש אחר דרכי האינדיבידואלית, מה שהיה כרוך בשאלות שונות שעלו, ואחר מימוש שלה בעולם. מאז ועד היום מהות זו של התהוות מתמדת, הליכה בדרך כמשמעות ממשית, התחזקות פנימית וחיצונית, עשייה ומימוש - כל אלו מאז הם נר לרגליי, והלמידה שלי ממשיכה כל העת יחד עם החיבור לעולם ולדייריו.

כך למדתי, כי ידיעה והכרה עצמית, יחד עם התפתחות במישורים נוספים בקשר האדם עם זולתו ועם העולם - הם אבני יסוד עבור כל אדם באשר הוא, מבלי שיאבד את ייחודיותו האישית.

מאז שנת 2000 אני עוסקת בתרפיה טרנספרסונלית, לאחר הסבה שעשיתי מעריכת דין. תרפייה טרנספרסונלית מתייחסת לאדם השלם בכל הרבדים של גוף-נפש-רוח, ובעבודתי זו אני מתבססת על אינטגרציה שאני עושה של ניסיון וידע שהם פרי של שנים רבות של לימודים חווייתיים מתחומי האנתרופוסופיה, יהדות, קבלה, פילוסופיה, מיינדפולנס ועוד.

אני מלווה תהליכי לימוד והתפתחות ליחידים ולקבוצות במישורי החיים השונים, לרבות זוגיות, הורות, משפחה, מימוש ועוד.

יפעת_330x248.jpg
  • building-2730158_1280_edited
  • Facebook
  • https://youtube.com/channel/UCVPRPoquJd49Hds9F-5GMqw
bottom of page